Çevre ve İş Sağlığı

Plastik boru sektöründe saygın ve kalıcı bir firma olmak ve amacımızı gerçekleştirmeye yönelik tüm çalışmalarımızda;

  • Yerine getirmekle yükümlü olduğumuz işleri uygun malzeme ve işçilik kullanarak, zamanında ve eksiksiz tamamlayarak müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Yerel ve uluslararası tüm yasal yükümlülüklere ve etik kurallara uymak,
  • Tüm çalışanlarımızın hayat standartlarının sürekli geliştirildiği, iş kazançlarının yükseldiği, kazanılan başarılarının paylaşıldığı, güvenli, sağlıklı ve devamlı bir çalışma ortamı yaratmak,
  • İş sağlığı ve güvenliğinde "sıfır" iş kazası politikasını benimsemek,
  • Eldeki kaynakları en etkin biçimde kullanarak doğanın korunması, kirletilmemesi ve atıkların yeniden kullanımı ile çevre dostu olmaya devam etmek,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek bilgi ve deneyimlerimizi arttırmak.

Tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini uygulamak, prensiplerimizin vazgeçilmezidir.